Strona główna » Lekarze

Systematycznie uczestniczą w specjalistycznych kursach i konferencjach naukowych.


Dr n. med. Rafał Rojek

właściciel i kierownik Centrum Stomatologicznego „MEDIROY”. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ukończył studia na Wydziale Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej w 1996 r. Od 1999 r. pracownik Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na stanowisku asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. Od 2001 r. prowadzi Indywidualną Praktykę Lekarską, a po uzyskaniu w 2006 r. specjalizacji ze stomatologii dziecięcej Specjalistyczną Praktykę Lekarską. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 2008 r. Od kilku lat specjalizuje się w zabiegach kompleksowego leczenia stomatologicznego u małych dzieci wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.

Zainteresowania pozamedyczne: żeglarstwo, narty.

 

Lek. Dent. Sylwia Pawłowska

absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w 2014 r. z wyróżnieniem. Od 2017 r. rozpoczęła specjalizację ze stomatologii dziecięcej, której kierownikiem jest dr n. med. Rafał Rojek. Swoją wiedzę stale pogłębia na licznych kursach oraz szkoleniach ze stomatologii dziecięcej oraz z innych dziedzin, w tym m.in. stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii estetycznej oraz protetyki.

Zainteresowania pozazawodowe: wspinaczki górskie, podróże oraz jazda na rowerze.

 

 

 

Lek. Dent. Sydonia Kamińska

absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w 2013 r. i od tego czasu jest stale związana z Kliniką Mediroy. Obecnie poszerza swoją wiedzę odbywając szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej PUM. Stomatologia jest nie tylko jej pracą, ale również pasją. Z tego powodu z przyjemnością stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą oraz śledzi najnowsze osiągnięcia i trendy w stomatologii w fachowym piśmiennictwie.

Zainteresowania medyczne: stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia estetyczna i protetyką. Zainteresowania pozamedyczne: kino, podróże.

 

 

Lek. Dent. Anna Siemińska

absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-stomatologicznym w 2013 roku. Od 2014 roku doktorantka w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM. Stale poszerza swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

 

 

 

Lek. Dent. Magdalena Bonaszewska

absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Z Kliniką Mediroy związana od października 2012. Swoją wiedzę stale pogłębia na wykładach i szkoleniach z zakresu wielu dziedzin stomatologii.

Zainteresowania pozamedyczne: kino, narty.

 

Lek. Dent. Joanna Stachowiak-Ruda

W 2009 r. ukończyła studia na wydziale lekarsko-dentystycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W marcu 2016 r. po zdanym z najwyższą liczba punktów w kraju i oceną bardzo dobrą egzaminie uzyskała tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej. Jest autorem prac naukowych opublikowanych w czasopismach stomatologicznych i pediatrycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD) oraz Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wielu kursach i konferencjach o randze krajowej i międzynarodowej.

 

 

Lek. Dent. Agnieszka Dzierżanowska

Specjalista Ortodoncji

absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym ukończyła z wyróżnieniem w 2009 roku. Staż podyplomowy odbyła w Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu. Ukończyła czteroletnie szkolenie ortodontyczne zakończone Państwowym Egzaminem Specjalistycznym uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych - organizacji skupiających specjalistów ortodontów w kraju i za granicą: Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), EurAsian Association of Orthodontists (EAO), SIDO – Societa Italiana di Ortodonzia. Wiedzę i umiejętności poszerza systematycznie uczestnicząc w renomowanych kursach i kongresach ortodontycznych w Polsce i za granicą. W Klinice Mediroy prowadzi leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych.

Zainteresowania pozazawodowe: zimą narty, latem podróże, a przez cały rok, oprócz projektowania zdrowych uśmiechów, hobbistycznie projektuje wnętrza.

 

 


Nasz personel

 

Danuta Sagat

asystentka stomatologiczna

 

 

 

 

Monika Szczepańska

asystentka stomatologiczna

 

 

 

Godziny przyjęć:

Pn-Pt: 10:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:

Telefon: +48 91 81 80 199