Strona główna » Oferta » Znieczulenia/sedacja

Zabiegi stomatologiczne przeprowadzane w naszych gabinetach są całkowicie bezbolesne, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia oraz innowacyjnemu sprzętowi.

U pacjentów z silną dentofobią lub małych dzieci, u których konieczne jest jednoczesne leczenie co najmniej kilku zębów rekomendujemy leczenie stomatologiczne w sedacji płytkiej lub znieczuleniu ogólnym.

Sedacja, czyli uspokojenie polega na łagodzeniu niepokoju i lęku. Uzyskujemy ją za pomocą środków farmakologicznych podawanych dożylnie. Dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością, natomiast bez wyłączenia świadomości (możliwe jest jednak częściowe jej ograniczenie). Przed wykonaniem tego rodzaju znieczulenia konieczne jest zebranie informacji o dokładnym stanie zdrowia pacjenta.

Znieczulenie ogólne (narkoza) umożliwia bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie przez trudny dla pacjenta proces leczenia stomatologicznego.

W zależności od metody wyróżnia się znieczulenie ogólne, znieczulenie regionalne oraz znieczulenie kombinowane, zawierające elementy kilku rodzajów znieczulenia. Głębokość znieczulenia i jego rodzaj zależne jest od rodzaju wykonywanego zabiegu stomatologicznego i rozległości zabiegu oraz stanu chorego i występowania innych chorób towarzyszących. Oznacza to, że nie każdy będzie znieczulany w identyczny sposób.

Znieczulenie może wykonywać jedynie anestezjolog (specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Obecność anestezjologa jest także pożądana podczas przeprowadzania badań diagnostycznych wymagających podania środków uspokajających. Anestezjolog kwalifikuje pacjenta do znieczulenia, wybiera jego rodzaj oraz stosowane leki, przeprowadza znieczulenie, czuwa nad stanem i bezpieczeństwem chorego zarówno podczas całego zabiegu operacyjnego jak i bezpośrednio po jego zakończeniu.